Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

25 januari 2015


Länk till remiss

Remiss yrkeskvalifikationer.pdf