Remiss avseende förslag till föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr 26869/2016.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

1 mars 2017


Länk till remiss

Remiss 26869_2016.pdf

Kontaktperson