Patientrörlighet i EU Ds 2012:6

 

Remissvar insänt gemensamt med Almega.

Läs remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet