Om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Remiss – nya föreskrifter och allmäna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Diarienummer: 4.1.1-14325/2016.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

 

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

22 december 2016


Länk till remiss

4.1.1-14325/2016

Kontaktperson