God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild SOU 2017:53

Vårdföretagarna har besvarat remissen

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Diarienummer: S2017/03549/FS

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

2 oktober 2017


Länk till remiss

Remiss SOU 2017:53