Hoppa till innehåll

God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild SOU 2017:53

Vårdföretagarna har besvarat remissen

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Diarienummer: S2017/03549/FS

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
2 oktober 2017

Remiss SOU 2017:53

Kontaktperson