Hoppa till innehåll

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 § social­försäkringsbalken

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Diarienr: S2016/07902/FST.

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
13 februari 2017

Kontaktperson