Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Diarienr: S2016/07902/FST.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

13 februari 2017


Länk till remiss

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 69 26
+46 72 527 69 26
Skicka ett mail