Förslag på förfrågningsunderlag valfrihetssystem enligt LOV

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Göteborgs stad


Svar senast

30 mars 2017


Länk till remiss

Remiss valfrihet enligt LOV Gbg.pdf