Förslag på förfrågningsunderlag valfrihetssystem enligt LOV

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Göteborgs stad


Svar senast

30 mars 2017


Länk till remiss

Remiss valfrihet enligt LOV Gbg.pdf

Kontaktperson

Sabina Joyau

Näringspolitisk expert, Äldreomsorg. tf näringspolitisk chef
+46 8 762 68 84
+46 72 541 6884
Skicka ett mail