Hoppa till innehåll

Delbetänkande: Bättre samverkan Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och social­försäkring (SOU 2009:49)

 

Läs remissen

Det är många aktörer som är involverade i att stödja och tillvarata människors möjlighet och vilja att återgå i arbete efter en sjukperiod. Försäkringskassan har ett samordningsansvar för rehabilitering som syftar till återgång i arbete medan hälso- och sjukvården ansvarar för medicinsk rehabilitering. Sedan den 1 juli 2008 gäller nya regler i den allmänna sjukförsäkringen med fasta tidsgränser för prövning av arbetsförmåga och rätt till sjukpenning. Detta ställer större krav på snabb tillgång till medicinsk rehabilitering och samordning av olika insatser för att individen inte ska hamna i kläm mellan socialförsäkringens krav och tillgängligheten till medicinsk rehabilitering inom sjukvården.

Utredningen om patientens rätt diskuterar i detta delbetänkande samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring och hur samordningen av rehabilitering kan förbättras. Utredningen lämnar även förslag för att stärka tillgängligheten till rehabilitering och för att stödja utvecklingen inom hälso- och sjukvården avseende medicinsk rehabilitering som stödjer återgång i arbete.

Status
Avstod från att svara

Från
Socialdepartementet

Svar senast