Trolleri med jobben

De drygt 100 000 personer som i dag jobbar i landets 13 000 privata vårdföretag är nöjdare än de som utför samma arbete i kommuner och landsting, skriver Rolf Elmér, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne.

Välfärden och företagandet inom välfärdssektorn verkar bli en av valets hetaste frågor. Nyligen genomförde därför Svenskt Näringsliv tillsammans med sina medlemsföretag som är verksamma inom vård, skola och omsorg två "öppet hus-veckor" för politiker.

Nästan 2 000 politiker runt om i landet bjöds in att komma ut och besöka företag i deras närområde för att själva få en bild av hur denna verksamhet fungerar.

Företagarna var entusiastiska och såg fram emot att få träffa dem som i så hög utsträckning bestämmer villkoren för verksamheten. Totalt blev det cirka 300 besök under dessa två veckor vilket är imponerande. Ändå kan man tycka att fler politiker skulle ha tagit chansen att få fördjupad kunskap om denna viktiga bransch.

Debatten om välfärden präglas nämligen bitvis av mytbildning. Till exempel påstås det att 25 000 jobb har försvunnit från välfärden. Detta påstående blir bara sant om man har inställningen att det arbete som alla de lärare på friskolor, personal i privata äldreboenden och sjuksköterskor och läkare på privat drivna vårdcentraler inte alls räknas.

Detta trots att de jobbar i samma typ av verksamhet som förut, som bekostas med samma skattepengar. Skillnaden är att de nu har möjlighet att byta arbetsgivare, att starta ett eget företag för att förverkliga sina idéer om hur skola, vård och omsorg kan göras bättre.

Dessutom har sjukfrånvaron sjunkit dramatiskt vilket gör att man inom både offentlig och privat verksamhet inte har behövt ta in lika många vikarier som tidigare.

Detta har också påverkat siffrorna och fått det att se ut som om arbeten "försvunnit". Det här är en mycket positiv utveckling som nu har kommit att användas som något negativt.

Vårdföretagarna presenterade nyligen en detaljerad genomgång av hur det förhåller sig med antalet arbeten inom välfärden. Beräkningen visar att under en genomsnittlig vecka i januari, februari och mars i år arbetades det 430 000 timmar mer än under motsvarande period 2009.

Med en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar motsvarar det 11 000 personer fler som jobbade i skolan, vården och omsorgen i år.

Drygt 100 000 personer jobbar i dag i landets cirka 13 000 privata vårdföretag. Samstämmiga undersökningar visar att de är mer nöjda med sina arbetsgivare än de som utför samma arbete – för samma skattepengar – i kommuner och landsting.

Den privata vårdsektorn gör en mycket viktig insats. Utöver att anställda och patienter är mer nöjda än hos det offentliga lyckas många vårdföretag dessutom göra vinst på sin verksamhet och på så vis investera i ännu bättre verksamhet som skapar ännu fler jobb.

Sverige behöver företagandet inom välfärden och debatten borde hellre handla om hur vi på bästa sätt stimulerar nya initiativ och nytänkande och tar tillvara på det stora engagemang som finns hos välfärdens entreprenörer.

Vi hoppas att fler politiker tar chansen att komma ut och besöka företag inom välfärdssektorn för att med egna ögon se hur verksamheten fungerar. 

Rolf Elmér, regionchef Svenskt Näringsliv

Artikeln tidigare publicerad i Kristianstadbladet den 9 juli