Personligare vård blir möjlig

Patienterna i Västerbottens läns landsting får under 2010 lättare att komma till en vårdcentral än tidigare genom att vårdval införs.Privata vårdföretag kan etablera sig och patienter kan välja den vårdcentral som är bäst för dem.

Nu kan man summera utfallet hittills av regeringens ambition att det ska införas vårdval i alla Sveriges landsting. Av 21 landsting har åtta landsting infört vårdval. Övriga landsting kommer att införa vårdval under nästa år.

Vårdföretagarna har talat med alla landsting som har redan har infört vårdval och fått fram följande siffror: Inte mindre än 135 nya vårdcentraler har etablerats av privata entreprenörer. Sammanlagt har 435 000 personer listat sig på de nya vårdcentralerna. Många har alltså aktivt velat välja sig en ny läkare eller sjuksköterska.

Om de inte är nöjda kan de lista om sig. Konkurrensen leder till att läkarna blir bättre på att sätta patientens behov i fokus.

Nyligen presenterade Vårdföretagarna rapporten ”Ett bättre Vårdval Sverige” som sammanfattar hur de privata vårdföretagen ser på vårdvalsreformen. De flesta företag är nöjda, och alla är eniga om är att de stora vinnarna på Vårdval är patienterna.

Enligt länets företag är bättre tillgänglighet den tydligaste effekten. Det handlar inte bara om väntetider, utan även om att det ska vara enkelt för alla grupper i samhället att ta sig till en doktor. Då behövs det mer personligt anpassad vård.

Naturligtvis finns det mycket kvar att göra. Det tar tid innan effekterna av en stor valfrihetsreform får fullt genomslag, och det behövs goda villkor för att privata vårdgivare ska vilja etablera sig. Annars blir det ingen valfrihet.

Det krävs också en fortsatt tydlig politisk uppbackning. Valfriheten ska inte tas förgiven. Det finns en politisk diskussion om både vinst och etableringsfrihet. Framtida försämringar av möjligheten för privata vårdcentraler leder inte bara till att företag får problem, det skulle också slå mot patienternas valfrihet.

Politiker som fattar beslut om vården ser gärna att detta kan ske utan att kostnaderna ökar. Från Vårdföretagarnas sida är vi övertygade om att framtiden ligger i mångfald och kvalitet för patienterna. Därför ser vi fram emot ett 2010 där fler landsting kommer att införa vårdval.
 

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Karina Folkesson, regionchef Svenskt näringsliv Västerbotten

Artikeln tidigare publicerad i Norran, samt liknande artiklar i politikerbloggen och Norrlänska Socialdemokraten.