Hoppa till innehåll

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi. Av samtliga personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation i mars 2024 hade 10 600, motsvarande drygt 16 procent, väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi. Se listan region för region i rapporten.

Av samtliga personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation i mars 2024 hade 10 600, motsvarande drygt 16 procent, väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi.

Antalet som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi har dock successivt minskat sedan 2021, från 15 300 i mars 2021 till 10 600 i mars 2024. Det är en minskning med 4 700 personer, motsvarande drygt 30 procent.

Andelen av de som väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi längre än 90 dagar har minskat från 55 procent i mars 2021 till 39 procent i mars 2024.

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi.

Klart största andel var det i Region Skåne där 51 procent väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi. Det motsvarade drygt 2 000 personer och utgjorde 19 procent av samtliga personer i Sverige som väntat längre än 90 dagar. 

Flest som väntat längre än 90 dagar på åtgärd/operation inom ortopedi var det i Region Västra Götaland där antalet var närmare 2 600 personer. 

Lägsta andel som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi i mars 2024 var det i Region Jönköping. Andelen var 11 procent och det motsvarade totalt drygt 70 personer. 

– Utvecklingen av vårdköerna går åt olika håll. Andelen som väntat längre än vårdgarantin på ett första besök med en specialist har minskat något medan andelen som väntat längre än vårdgarantin för en åtgärd eller operation ökat något, säger Björn Arnek, branschekonom. 

– För varje enskild patient som konstateras behöva ortopediskt specialistvård är den positiva trenden glädjande. De stora regionala skillnaderna är dock fortsatt problematiska, liksom de totala väntetiderna. 90 dagars vårdgaranti för den som behöver en operation, är ju tre månader som ofta föregås av en vad som kan vara en lång period av utredning och symtom, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård.