Hoppa till innehåll

Månadens specialgranskning rör det faktum att alla slags anordnare har minskat de senaste åren – förutom den där brukaren själv anställer sina assistenter och sköter assistansen. Den kategorin har ökat markant med hela 45 procent mellan januari 2020 och april 2024. Vårdföretagarna ställer nu krav på att även den som formellt anställer sina egna assistenter ska ha tillstånd för att minska risken för välfärdsbrottslighet.

I antal räknat handlar ökningen av individer som bedriver sin assistans själva eller genom en ställföreträdare om knappt 200 personer till cirka 650. Det kan tyckas som alltför få individer för att vara av intresse att granska. Men enligt Försäkringskassan har knappt hälften av de som tagit över sin assistans själva tidigare haft sin assistans hos en utförare som fått sitt tillstånd indraget. 

”Administrationsbolag” riskerar inte återkrav eller granskning av IVO

Vi vet också att ett antal av de som fått sina tillstånd indragna fortsätter bedriva i princip samma verksamhet fast som ”administrationsbolag”. För den enskilde kan det möjligen tyckas bekvämt eller rent av tryggt att få fortsätta med sin gamla utförare. Men man kan misstänka att många inte fullt ut förstår att hela risken för eventuella återkrav hamnar på den enskilde brukaren. Försäkringskassan har satt in extra informationsinsatser med anledning av detta. ”Administrationsbolaget” kan i praktiken fungera som ett assistansbolag men utan risk att drabbas av återkrav och utan att kunna granskas av IVO.

– Att bedriva personlig assistans på ett seriöst sätt, med god kvalitet, är komplext. Assistans är en personalintensiv bransch som ställer höga krav på personlig lämplighet. Samtidigt är trösklarna för att starta ett assistansbolag låga. Därför är tillståndsplikten ett viktigt verktyg för att förhindra oseriösa eller rentav kriminella från att utnyttja assistansanvändarna och assistansersättningen. Vårdföretagarnas medlemmar vill och kan inte konkurrera på lika villkor med kriminella säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert.

Dags att täppa igen alla kryphål som utnyttjas av oseriösa utförare

– Riksdag och regering måste täppa igen detta kryphål som utnyttjas av oseriösa utförare och som kan leda till att enskilda brukare står med många miljoner i återkrav om något går fel. Genom att införa en generell tillståndsplikt kan såväl Försäkringskassan som Inspektionen för vård och omsorg såväl granska som ifrågasätta på ett annat sätt än idag, fortsätter Patrik Silverudd.

– Det totala antalet brukare, registrerade på en utförarkategori, inom den statliga assistansen har minskat med drygt 1 000 brukare perioden januari 2020 till april 2024. Samtidigt kan vi konstatera den enda utförarkategorien som har haft ett ökande antal brukare är kategorin ”Egen” med en ökning med 198 brukare, motsvarande en procentuell ökning med 45 procent. Vi kan exempelvis konstatera att under samma tid har antalet brukare minskat med över 600, eller över 20 procent i de fall kommunerna är utförare, säger Björn Arnek, branschekonom. 

Övriga nyheter i Assistansbarometern för maj är att antalet assistansbrukare av personlig assistans fortsätter, efter en liten uppgång i mars, att minska med 4 individer.