Hoppa till innehåll
Karin Elinder - näringspolitisk expert sjukvård

Månadens vårdkö­rapport: Medianväntetid för operation/åtgärd inom den planerade specialistvården var 63 dagar i februari

Längst var mediantiden i Region Västerbotten på 100 dagar och kortast var tiden i Region Jönköping på 29 dagar. Medianväntetiden var alltså drygt tre gånger längre i Region Västerbotten jämfört med i Region Jönköping.

Medianväntetiden för en åtgärd/operation inom den planerade specialistvården var 63 dagar i februari 2024. Längst var mediantiden i Region Västerbotten på 100 dagar och kortast var tiden i Region Jönköping på 29 dagar. Medianväntetiden var alltså drygt tre gånger längre i Region Västerbotten jämfört med i Region Jönköping.

Medianväntetiden sjönk i 15 av 21 regioner

Medianväntetiden till en åtgärd/operation i den planerade specialistvården sjönk i 15 av 21 regioner mellan februari 2023 och februari 2024. I riket totalt minskade medianväntetiden för en åtgärd/operation inom den planerade specialistvården från 68 dagar till 63 dagar under de senaste 12 månaderna.

I Region Västerbotten ökade medianväntetiden med 15 dagar

Störst minskning av medianväntetiden skedde i Region Jämtland/Härjedalen där den minskade från 152 dagar i februari 2023 till 99 dagar i februari 2024, en minskning med 53 dagar. Störst ökning av medianväntetiden skedde i Region Västerbotten där den gick från 85 dagar i februari 2023 till 100 dagar i februari 2024, en ökning med 15 dagar.

– Det är konstant över 60 000 personer som väntat mer än tre månader på vård de bedömts behöva. För de politiker som menar allvar med att sätta patienterna i centrum är det dags att se till att den siffran minskar. Från nationellt håll har tillskjutits miljarder för att minska köerna – om regionerna samarbetar med privata vårdgivare går det att åstadkomma i närtid, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert, sjukvård. 

– En positiv nyhet är att medianväntetiden för en åtgärd/operation i den planerade specialistvården har minskat. I 15 av 21 regioner var väntetiden lägre i februari i år jämfört med februari 2023. Samtidigt har dock andelen som väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd/operation ökat i 8 av 21 regioner under samma period, säger Björn Arnek, branschekonom.