Hoppa till innehåll
Johan Lahne - näringspolitisk expert individ och familj

Ny rapport: Köerna till BUP växer – över 50 procent av barnen väntar längre än vårdgarantin.

Andelen av barn som får vänta längre än vårdgarantin för ett första besök hos BUP skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna. Lägsta andel hade Region Gotland med 5 procent och högst andel hade Region Västerbotten med 90 procent.

Stor ökning de senaste tio åren

Under 2023 var inflödet av nya barn som sökte sig till BUP 43 000. Det var en ökning med 5 000 jämfört med 2022 och med 12 000 den senaste 10-årsperioden. En möjlig delförklaring till den snabba ökningen under 2023 kan vara en sämre tillgänglighet under pandemin som innebär att det delvis finns ett uppdämt behov.

Fler än hälften väntar längre än vårdgarantin

Över 50 procent av barnen som söker sig till BUP får vänta längre än vårdgarantin på 30 dagar på sitt första besök. Andelen 2023 var den högsta de senaste tio åren. Andelen barn som väntat längre än 30 dagar på sitt första besök på BUP har ökat trendmässigt och kraftigt de senaste tio åren.

Stora regionala skillnader

Under 2014 väntade 17 procent av barnen längre än vårdgarantin. Under 2023 var motsvarande andel 55 procent. Andelen av barn som får vänta längre än vårdgarantin för ett första besök hos BUP skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna. Lägsta andel hade Region Gotland med 5 procent och högst andel hade i Region Västerbotten med 90 procent .

– De långa väntetiderna är ofta oerhört påfrestande för barnen och deras föräldrar. För de familjer som väntar kan varje extra dag och vecka vara en kamp. Att samhället klarar av att hjälpa de här barnen är avgörande för deras långsiktiga mående och tilliten till vuxenvärlden. Det måste ges högsta prioritet och kräver både regionernas och regeringens uppmärksamhet, säger Johan Lahne, näringspolitisk expert, individ- och familjeomsorg. 

40 % ökning på tio år

– 43 000 nya barn sökte sig till BUP under 2023, det är en ökning med 40 procent på tio år. Väntetiderna har ökat snabbt och vårdgarantin är satt ur spel på de flesta håll i landet. Det är uppenbart att vården inte kunnat svara upp emot de ökade behoven bland barn och unga, säger Björn Arnek, branschekonom.

Vårdföretagarna vill uppmana Sveriges regioner att se över möjligheterna att upprätta eller stärka samarbeten med vårdgivare som kan avlasta regionens egen verksamhet. Därutöver måste den maktlöshet som många barn och föräldrar upplever adresseras på allvar. Det är en fråga för regeringen. Makt måste flyttas till barnen och deras föräldrar: klarar inte den egna regionen av att hålla vårdgarantin måste man få rätten och vägledningen som krävs för att få vård på annat håll.

Ta reda på hur läget är i din region: I rapporten nedan finns statistik över kösituationen inom BUP för samtliga 21 regioner.