Hoppa till innehåll

Rekordmånga väntade olagligt länge

Under 2023 var det rekordmånga som väntade längre än vårdgarantin på en åtgärd eller operation inom den planerade specialistvården. Det var nästan 70 000 personer i genomsnitt under året som hade väntat längre än 90 dagar.

Flest antal personer väntade i Västra Götalandsregionen

Andelen av de som väntat på en åtgärd eller operation längre än vårdgarantin var drygt 40 procent under 2023. Flest personer som väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd eller operation under 2023 var det i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. I Västra Götalandsregionen var det drygt 14 000 personer per månad och i Region Skåne var det drygt 12 000.

Störst andel väntade Region Jämtland Härjedalen

Största andel som väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd eller operation var det i Region Jämtland Härjedalen. Där var andelen drygt 60 procent. Region Västerbotten och Region Norrbotten hade i snitt över 50 procent per månad väntat längre än 90 dagar på ett åtgärd eller operation under 2023.

– 2023 var elfte året i rad som antalet personer som väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd eller operation ökade inom den planerade specialistvården. Den nedgång i köerna som förväntades när pandemin var över har därmed inte realiserats, säger Björn Arnek, branschekonom. 

– 14 000 personer i genomsnitt som väntat mer än tre månader på en åtgärd, bara i Västra Götaland. Hälften av dem som bedöms behöva en operation i Västernorrland får räkna med att vänta längre än den lagstiftande vårdgarantin. Det är uppenbart att dagens lösningar inte håller – och då är det dags att prova nya. Genom att upphandla mer vård kan privata vårdgivare bidra så att fler får vård i tid, säger Karin Elinder, expert sjukvård.