Hoppa till innehåll
Patrik Silverudd, näringspolitisk expert Personlig assistans

Debattartikel i Altinget: Nu måste regeringen agera mot assistansbrottsligheten

vInför en generell tillståndsplikt för alla anordnare av personlig assistans, alltså även för brukare som väljer att utföra assistansen i egen regi. Det skriver Patrik Silverudd, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har länge arbetat för bättre skydd av välfärdssystemen och har under åren tagit fram en rad förslag på området. I oktober uppvaktade vi justitieminister Gunnar Strömmer med åtta konkreta åtgärder för att hålla kriminella borta från vård och omsorg. Alla som är i behov av vård eller omsorg ska känna tillit till välfärdens verksamheter och Vårdföretagarnas medlemmar vill inte konkurrera med kriminella. 

Inom den personliga assistansen har ett antal allvarliga och graverande fall av fusk och brottslighet skadat förtroendet för en av de största och viktigaste frihetsreformerna i modern tid. I dag har drygt 13 000 personer beviljad assistansersättning från Försäkringskassan. Var och en av dessa kan intyga vad insatserna betyder för att kunna leva ett självständigt liv. Enskilda individer som gömmer sig bakom företag för att komma åt resurser avsedda för assistansberättigade måste med kraft bekämpas. Vårdföretagarna har under lång tid lagt fram förslag som syftar till just det, skriver Vårdföretagarna i Altinget.