Hoppa till innehåll

I region Norrbotten hade 55 procent, motsvarande 5 300 personer, av de i arbetsför ålder som väntade på en första kontakt med en specialist väntat längre än 90 dagar. I Västerbotten hade 54 procent, motsvarande 2 800 personer, av de i arbetsför ålder som väntade på en åtgärd/operation väntat längre än 90 dagar.

Totalt var det 66 500 personer (exklusive *Region Stockholm) i arbetsför ålder som hade väntat längre än vårdgarantin på 90 dagar på en första kontakt med en specialist. Det var ytterligare 28 600 som väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd/operation.

Det är inte känt hur många av dessa som tvingats avstå från att gå till jobbet till följd av detta men sannolikt har många arbetsdagar gått förlorade till följd av att vårdgarantin inte hållits. Vårdföretagarna uppmanar regeringen att analysera och estimera samhällskostnaderna för vårdköerna.

I 15 av 20 regioner hade mer än 30 procent av de i arbetsför ålder som väntade på en första kontakt med en specialist väntat längre än vårdgarantin.

I 11 av 20 regioner hade mer än 40 procent av de i arbetsför ålder som väntade på en åtgärd/operation väntat längre än vårdgarantin.

I region Norrbotten hade 55 procent, motsvarande 5 300 personer, av de i arbetsför ålder som väntade på en första kontakt med en specialist väntat längre än 90 dagar. I Västerbotten hade 54 procent, motsvarande 2 800 personer, av de i arbetsför ålder som väntade på en åtgärd/operation väntat längre än 90 dagar.

– Att beräkna kostnaderna för väntan är komplicerat, medan vissa kanske kan fortsätta arbeta är det för andra omöjligt och det beror så klart på typ av åkomma och yrke. Men gemensamt för alla som väntar på en operation är att begränsningarna kostar. För människor i arbetsför ålder kostar det för samhället i form av sjukersättning och förlorad arbetskraft, men det kostar också på för både patienten och de anhöriga. Många av de som väntar på en operation är som vi visar här i arbetsför ålder, och de kommer vara tvungna att begränsa sig medan de väntar. Att räcka till för arbete, barn eller barnbarn och sig själv kan vara en omöjlig ekvation för den som har ont, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård. 

– Antalet patienter som har väntat längre än vårdgarantin inom den planerade specialistvården ligger kvar på mycket höga nivåer. Det var fler patienter som i oktober väntat längre än 90 dagar på en operation eller åtgärd än i oktober 2022, säger Björn Arnek, branschekonom. 

Statistik för samtliga regioner, med undantag för Region Stockholm, finns i bifogad rapport.

*I statistiken för Region Stockholm framgår inte hur många av de väntade som är i arbetsför ålder.