Hoppa till innehåll

Vi är nog många som håller med. Inte minst de över 80 000 personer som i september 2023 hade väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom specialistvården. De 3 940 personer som i september väntat längre än 3 månader på en knäoperation eller de 750 kvinnor som väntat över ett år på en gynoperation. De som behöver begränsa sin vardag och ha ont – helt i onödan, och bland vilka många gärna skulle resa en bit för att få vård.  

Alla i behov av vård måste kunna få den, inom rimlig tid

Vård ska ges till dem med störst behov – men vården måste räcka till för olika behov. De som har så långt gången grå starr att en kataraktoperation är enda lösningen och de som behöver en koloskopi är inga vårdkonsumenter – de är människor i behov av vård. Alla de över 80 000 personer som väntat längre än 90 dagar har ett behov av vård, vård som samhällskontraktet säger att de ska få – utan orimlig väntan.  

Fokusera på att vården ges

Alldeles för få regioner tar idag sitt ansvar för att erbjuda medborgarna den vård de borde kunna förvänta sig. Fler regioner borde fokusera på att vården ska ges – och mindre på av vem – eller vart. 

Använd landets totala kapacitet smartare

Det finns hinder, men också lösningar på dagens vårdköer. Att patienterna, när det är lämpligt, ska kunna få vård i en annan region borde t.ex. vara självklart. Så kan landets samlade kapacitet nyttjas smartare. Vårdföretagarna välkomnar att färre regioner nu kan skylla på en pressad budget, och över landet finns många medlemmar som kan bidra till att hjälpa regionerna med ett effektivt användande av resurserna så att fler får vård – i tid.