Hoppa till innehåll
Isabell

Isabell: Mandometerkliniken räddar liv

Trots årslånga väntetider till ätstörningsvården vill styret i Region Stockholm avsluta samarbetet med erfarna Mandometerkliniken för att i stället bedriva vården i egen regi. Det väcker stor oro bland patienter och anhöriga. I en ny film berättar Isabell om Mandometerklinikens behandling som avgörande för att hon sitter här idag.

Sedan styret i Region Stockholm beslutat att från november 2024 inte förnya avtalet med Mando, som bedrivit verksamhet i 30 år, har patienter och anhöriga ställt samma fråga som sjuksköterskan i den film som Vårdföretagarna idag släpper:

”Var ska de här patienterna vårdas i stället?”

Och det handlar om många patienter, 1 100 årligen, inom ett område där det redan nu är årslånga väntetider till behandling. Patienter från hela Sverige har fått hjälp genom Mandos kliniker. Barn och unga med ätstörningar ska inte behöva vänta på den vård de behöver och har rätt till. Därför uppmärksammar Vårdföretagarna Mandos viktiga bidrag till patienter i Stockholm och hela Sverige som är i behov av behandling för ätstörning.

”En vårdform passar inte alla, därför behövs fler alternativ”, säger patienten Isabell i filmen och berättar om sin situation just nu: ”Ännu är jag inte friskskriven, men det känns som att jag är född på nytt”.

Se hela filmen, som är en del av Vårdföretagarnas initiativ Nollvision för väntetider, om Isabell här nedan