Hoppa till innehåll

Andelen kvinnor som väntat längre än 90 dagar skiljer sig kraftigt åt mellan de olika regionerna. Högst var andelen i Region Jämtland Härjedalen där hela 80 procent av kvinnorna i kön hade väntat längre än vårdgarantin. Lägst var andelen i Region Sörmland där bara 3 procent väntat längre än vårdgarantin.

Antalet kvinnor som väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd/operation inom gynekologi har haft en tydligt nedåtgående trend de senaste åren. I september i år var det 3 600 kvinnor som hade väntat längre än vårdgarantin, vilket kan jämföras med 6 300 i september 2021.

Av de 3 600 så avsåg 1 300 framfall, 480 urinläckage, 380 borttag av livmoder och resterande 1 420 var övriga åtgärder/operationer inom gynekologi.
750 kvinnor hade i september 2023 väntat längre än ett år på en åtgärd/operation inom gynekologi. Det är mer än 4 gånger längre än den lagstadgade vårdgarantin på 90 dagar.
Andelen kvinnor som väntat längre än 90 dagar skiljer sig kraftigt åt mellan de olika regionerna. Högst var andelen i Region Jämtland Härjedalen där hela 80 procent av kvinnorna i kön hade väntat längre än vårdgarantin. Lägst var andelen i Region Sörmland där bara 3 procent väntat längre än vårdgarantin.

Regeringen så väl som vissa regioner satsar på kvinnosjukvården. Det är hög tid – även om trenden går åt rätt håll är det än mycket lång väg kvar. Det är också allvarligt att väntan beror på var du bor. Kvinnor i Jämtland Härjedalen får räkna med väntetider långt över tre månader medan de allra flesta får vård inom vårdgarantin i Sörmland. Patienter med konstaterat behov borde givetvis kunna söka vård fritt i hela landet. Ingen borde behöva begränsa sitt liv när hjälp finns att få, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård.

När det gäller den samlade bilden över väntetider i den planerade specialistvården kan Vårdföretagarna konstatera att läget är oroande.   

I september 2023 var de fler personer som hade väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd eller operation än motsvarande månad 2021 och 2022. Pandemin som orsak till de långa vårdköerna har nu ett allt mindre förklaringsvärde, säger Björn Arnek, branschekonom.