Hoppa till innehåll
Johan Lahne, Almegas upphandlingsdag 2023

Insikter från Almegas upphandlingsdag 2023

Onsdagen 27 september anordnades Almegas årliga upphandlingsdag. Johan Lahne, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna var med och ansvarade för eventet. Ta del av hans kommentarer och tankar från dagen.

Varför är offentlig upphandling så viktig för vården och omsorgen?

Varje år köper det offentliga varor och tjänster för ca 800 miljarder kronor. Den näst största andelen rör vården och omsorgen. Våra medlemsföretag bedriver vård- och omsorgsverksamheter som i de flesta fall uteslutande arbetar på uppdrag av kommuner eller regioner.  Dessa tjänster måste upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU alternativt tillhandahållas medborgarna genom olika valfrihetssystem, LOV. Det skiljer vår bransch från övriga näringslivet där företag i större utsträckning kan välja eller välja bort offentliga sektorn. Därför måste upphandlingarna vara genomtänkta och väl utförda. Våra medlemsföretag vill bidra med innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en större kapacitet för välfärden. Som branschorganisation har vi ett särskilt ansvar och intresse att utveckla den offentliga upphandlingar.

Vilka eventuella problem ser du med upphandlingen så som den ser ut idag?

Det finns flera goda exempel på upphandlingar som främjar kvalitet i välfärden och bidrar till en sund konkurrens. Fler sådana behöver lyftas och spridas. Men den största utmaningen handlar om att den upphandlande myndigheten (UM), en kommun eller en region, måste ställa relevanta krav och bli bättre på att följa upp dessa. Annars kan oseriösa aktörer kliva fram och ta uppdrag för skambud, med vetskapen att de inte kommer behöva svara upp på kraven.

Vad behöver förändras?

Inrätta branschråd. En bättre dialog.  Upphandlingsmyndigheten behöver bli bättre på att lyssna på branschen. Företagen behöver å sin sida bli bättre på att föra fram konkreta förslag på hur den offentliga affären kan stärkas. 

Hur har dagen varit, och vad tar du med dig från Almegas Upphandlingsdag 2023? 

Dagen har varit rolig och givande, med många samtal och kloka inspel. Från både myndighets- och företagshåll lyftes att så kallade fast-prismodeller och valfrihetssystem kan användas i mycket högre utsträckning, även om de inte är svaren på allt. Andra delar handlar om en bättre uppföljning och medvetenhet om vilka krav som är kvalitetsdrivande. Samt att dialogen behöver stärkas – från båda parter.