Hoppa till innehåll

Vård i tid – över hela landet, det är vad regeringen vill. Det är glädjande, och en vision Vårdföretagarna delar. Under en presskonferens den 12 september samt i statsministerns regeringsförklaring lyfts de stora regionala skillnaderna i tillgänglighet och väntetider. Det är en fråga Vårdföretagarna lyft återkommande under många år, bland annat i den senaste väntetidsrapporten. Och det är förändringar våra medlemmar står redo att bidra till.  

”Vårdkapaciteten behöver öka”, säger Ebba Busch. Ja. Om kapaciteten ökade med 5% så skulle vårdköerna kunna elimineras, har SKR tidigare konstaterat. En medlemsenkät hos Vårdföretagarna visar att många redan idag skulle kunna utöka sin kapacitet i den omfattningen, och mer därtill – och därmed bidra till att minska köerna.  

Men i väntan på den nationella Vårdförmedlingen sätter regeringen än sitt hopp till regionerna. Och utöver de övergripande tillskotten är morötterna i form av prestationsbaserade bidrag en chans som fler regioner borde ta ansvar för att ta. Framförallt genom att nyttja all den kapacitet som faktiskt finns, redan idag.  

Men runt om i landet är tendenserna andra. Vi har tidigare lyft experimentet i Region Stockholm. Och i VGR uppmanas verksamheterna att begränsa den vård som köps externt, och medlemmar verksamma i regionen vittnar om minskade avrop på befintliga avtal – trots att köerna är långa.  

Väntan på vård förvärrar inte alltid det medicinska tillståndet. För vissa kan till och med tid behövas för att förbereda kroppen på ett ingrepp. Men för allt för många innebär väntan ovisshet, kanske smärta eller till och med nedsatt arbetsförmåga. Priset när regionerna erbjuder en kölapp istället för vård betalas av de som väntar och de medarbetare som får ägna sin arbetstid åt att lämna besked om att inget besked kan lämnas.  

Förhoppningsvis är regeringens nya satsningar skäl nog för fler regioner att se bortom ideologi och ta alla chanser som finns att erbjuda patienterna en vård utan väntan. Dels genom att utförarneutralt använda tillskotten för att kompensera för det svåra ekonomiska läget – dels genom att faktiskt se till att nyttja den kapacitet som finns för att fler ska få vård och färre ska få vänta.   

Det är tillsammans vi kan se till att alla kan vara trygga med att den dag vi behöver – så kan vi få vård i tid.