Hoppa till innehåll

Månadens specialstudie av vårdköer: Väntetider som överstiger ett år i regionerna I Region Norrbotten hade 19 per 1 000 invånare väntat mer än 365 dagar på ett första möte med en specialist i april 2023. Det motsvarade totalt 4 700 personer. I Region Värmland hade drygt 3 per 1 000 invånare väntat mer än 365 dagar väntade på en åtgärd/operation i april 2023. Det motsvarande drygt 900 personer.

Trots att vårdgarantin till specialistvården är 90 dagar, både var gäller ett första besök och en åtgärd/operation, finns det många som fått vänta över ett år.
Totalt hade mer än 23 000 personer i Sverige i april 2023 stått i kö längre än ett år för att för att träffa en specialist för ett första möte. Samtidigt hade nästan 15 000 personer väntat i över ett år på en beslutad åtgärd/operation.
Det motsvarar 5 procent av samtliga som väntar på ett första möte med en specialist och 9 procent av samtliga som väntade på en åtgärd/operation.
Antalet i förhållande till befolkning som väntat mer än 365 dagar på ett första möte med en specialist eller för att få en åtgärd/operation skiljer sig stort mellan landets olika regioner.

– Så många som 23 000 personer hade i april väntat mer än ett år på ett möte med en specialist. Av dessa var nästan 5 000 boende i Norrbotten, säger Björn Arnek.

– Jag tycker alla bör ställa sig frågan om vad det gör med en människa att vänta – och i mer än ett år. I april 2023 hade nästan 15 000 personer väntat mer än ett år på en åtgärd de bedömts behöva. 365 dagar som dessutom föregåtts av ett första och kanske andra besök för en bedömning, ofta en utredning där flera besök kan ha behövts – och så sedan när det konstaterats att som exempel ett kirurgiskt ingrepp behövs – mer än ett års väntan. Det är både olagligt och ovärdigt att inte ge människor tillgång till vård de behöver – när kapaciteten faktiskt finns, säger Karin Elinder.

Dokument: Vårdföretagarnas löpande uppföljning av väntetiderna.