Hoppa till innehåll

Med effektivitet och evidens hjälper WeMind fler

WeMind är Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatri med 13 mottagningar och över 20 000 patienter årligen. Totalt har de 350 medarbetare inom yrkena psykolog, sjuksköterska, psykiatriker och andra läkarspecialiteter. Vårdföretagarna har träffat Sara Shoshtari, chef för öppenvården för ett samtal om effektivisering och evidensbaserad vård.

WeMind grundades 2007 av företagets nuvarande VD Urban Pettersson Bargo. Han hade psykiatriska problem i familjen och kom därför i kontakt med psykiatrin, och slogs av hur svårt det var att få riktigt bra hjälp och att få den i tid. Han grundade därför WeMind, med en tydlig vision och med två tydliga mål: erbjuda patienter den mest evidensbaserade vården med hög följsamhet med vårdprogram och riktlinjer och att alltid mäta hur det går för patienterna – följa upp effekterna av behandlingsinsatserna. Sara Shoshtari är chef för företagets öppenvårdspsykiatri som är WeMinds största verksamhetsområde, utöver öppenvårdspsykiatrin driver de flertalet HVB och en behandlingsskola.

– Jag har jobbat på WeMind sedan 2018 och trivs jättebra. Vi är en vårdgivare som helt fokuserar på att leverera bra vårdkvalitet, det och att mäta hur det går för patienterna är inget som tummas på. Det är vår ledstjärna i alla beslut som fattas – vilket är fantastiskt. Det gör att varje dag här känns meningsfull, säger Sara.

Effektivisering och fokus på patienten

Genom effektiviseringar av verksamheten klarar WeMinds personal att träffa fler än dubbelt så många patienter per psykolog jämfört med snittet i Sverige. Sara berättar att man har lyckats med detta genom att minska den administrativa bördan och låta läkarna och psykologerna göra det de är bäst på – nämligen träffa patienter. Företaget har i stället anställt administratörer som sköter administrationen. Att arbeta mål- och evidensbaserat, med uppföljning och att ha en tydlig plan och struktur hjälper också till.

– Vi arbetar aktivt med att hitta sätt för att säkerställa att patienterna verkligen kommer på sina besök. För att underlätta för patienter har vi en hög andel videobesök, vilka gör att man kan arbeta mer effektivt. Vi ser också över all vår övrig tid, vi lägger inte tid på långa interna möten utan läkare och psykologer ska träffa patienter. Jag upplever att personalen verkligen trivs här och känner meningsfullhet, vilket sporrar oss att jobba så effektivt som möjligt för att kunna hjälpa fler.

Evidensbaserad behandling ger resultat

WeMind har inte bara dubbelt så många patienter per psykolog jämfört med snittet. De har också färre behandlingstillfällen men ändå bättre behandlingsutfall än genomsnittet. Sara menar att detta är ett resultat av evidensbaserade behandlingar enligt deras vårdprogram. Utifrån en gedigen bedömning och utredning arbetar psykologerna utifrån specifika manualer som enligt forskning har visat sig ha bäst evidens för just den diagnos patienten har.

– Ibland är inte vårdprogrammen så specifika, men då går vi djupare och tittar på vilken manual som är mest effektiv för diagnosen. Sen mäter vi alltid våra resultat under behandlingen, så att vi i realtid kan justera våra insatser så de hjälper patienten bäst.

– Vi tittar också på data på en aggregerad nivå, exempelvis hur det går för depressionspatienterna på den här mottagningen. Tack vare vår storlek kan vi jämföra data mellan våra enheter, och genom jämförelsen får vi hjälp för att hela tiden kunna förbättra våra enheter och behandlingar. Och så jämför vi alltid med forskning, såklart.

Ständig utvärdering och uppföljning

För att hela tiden leverera den bäst anpassade behandlingen utvärderas och mäts ständigt patienternas utveckling. Om en patient blir sämre, eller om en effekt uteblir ändras upplägget för insatsen. Ständig dialog med patienten om framsteg, delmål och framtid är av vikt.

– Vi vill inte att patienter ska fastna inom psykiatrin och har därför regelbundna utvärderingar tillsammans med patienten där vi pratar om behandlingen och vägen framåt. Jag tror att det är den här kombinationen som gör att vi lyckas bättre med våra behandlingar på färre behandlingstillfällen. Som på sikt också gör att vi blir tillgängliga och faktiskt når ännu fler patienter med det här arbetssättet, avslutar Sara.