Hoppa till innehåll

Igår publicerade Sveriges Radio en nyhet om att hälften av de granskade omsorgsaktörerna under förra året blivit av med sina tillstånd som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdat. Enligt IVO beror det inte på att de blivit hårdare i sina bedömningar. ”Vi har blivit mer träffsäkra i vårt urval av vilka bolag vi ska tillsyna,” säger enhetschefen Anette Nilsson i inslaget. De som jobbar inom vård och omsorg är dock medvetna om att det finns problem med IVO:s tillsyn och tillståndsprövning. Vårdföretagarna har tidigare uppvaktat regeringen i den frågan tillsammans med andra organisationer.  

Vårdföretagarna kontaktade nyhetsredaktionen för att få möjlighet att kommentera inslaget. Men tyvärr fick vi inte möjlighet att komma till tals denna gång. Det här var vad vi skrev till redaktionen: 

”IVO är en viktig myndighet för att säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet och det är bra med högt ställda krav på verksamheterna. Men vi delar inte bilden att IVO blivit mer träffsäkra i sina bedömningar. Tvärtom ser vi att mindre felaktigheter får oproportionerliga stora konsekvenser för såväl omsorgstagare, medarbetare och utförare när verksamheter stängs ner på kort varsel. Utan möjligheter för omsorgsgivaren att åtgärda mindre problem. 

Det är viktigt för allmänheten att påpeka att det här ofta inte handlar om brister i omsorgen utan om administrativa och ekonomiska fel som personer inom ägar- eller ledningskretsen har begått, ibland helt utan koppling till bolaget, till exempel en försenad deklaration eller en sent betald parkeringsbot. De verksamheter som IVO drar in tillstånd för är ofta små och har i praktiken inte möjligheter att driva sitt ärende. Det leder till att välfungerande och uppskattade verksamheter tvingas stänga, vilket leder till färre vård- och omsorgsplatser.

Det är viktigt med en objektiv och välfungerande tillsynsmyndighet av all vård och omsorg i Sverige, såväl privat som offentligt driven, men den måste utövas på ett rättssäkert sätt som ger personer en omsorg av hög kvalitet och kontinuitet. Här tror vi att det behövs ett stort utvecklingsarbete, från såväl politik som inom myndigheten, där vi på Vårdföretagarna gärna är med och bidrar med våra erfarenheter.”