Hoppa till innehåll

I Region Skåne och Ängelholm har hundratals patienter fått en chans att slippa låta tillvaron pausa genom att Aleris genomför operationer under kvällar och helger. Fler regioner borde ta efter – och färre borde behöva vänta på vård.

Patienter som väntar på vård i andra regioner kan hoppas att även de ska få ta del av den kapacitet som faktiskt finns att tillgå. För väntetiderna är fortsatt långa i stora delar av landet. Enligt SKR:s ”väntetider i vården” var det i december 2022 t.ex. 3 091 personer som väntat längre än vårdgarantin på en knäledsprotes.

Långa väntetider – trots vårdgaranti

Den så kallade vårdgarantin anger att ingen ska behöva vänta längre än 90 dagar. Ofta går det så klart snabbare än så – och alla tillstånd som behöver en avancerad medicinsk åtgärd förvärras förvisso inte nödvändigtvis av att dagarna går. Men 90 dagar är en lång tid för den som väntar. Inte minst då själva resan i vården kan ha börjat långt innan – och inte minst när väntan sedan ofta blir än längre.

Upphandling, LOV och samarbeten för att korta köerna

Det goda exemplet i Skåne kan inspirera. Men lika viktigt som dylika avgränsade insatser för att komma till rätta med de akuta problemen är att fler behöver se över och matcha behov med resurser. I ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem ska inte köer behöva byggas upp. Att etablera långsiktiga samarbeten är en väg för att ge varje medborgare, oavsett bostadsort, tillgång till vård i tid. Men det kräver planering, och gynnas inte av ideologiska skygglappar. Mer av den planerade vården kan upphandlas, inom flera regioner kan LOV utvecklas och det borde vara en självklarhet att de regioner som inte kan säkerställa vård inom vårdgarantin etablerar samarbeten med vårdgivare i andra regioner där varje patient på ett enkelt sätt kan söka sig vidare.

Nollvision för väntetider – förhoppningsvis innan mandatperioden är slut

Regeringspartierna har i sina tidigare oppositionsroller ofta lyft väntetider i vården som ett prioriterat område. I Tidöavtalet framhålls specifikt vårdköer, tillgänglighet och regional jämlikhet. Detta fokus är välkommet – och stora möjligheter finns att faktiskt förändra. Vårdföretagarna vill se en nollvision för väntetider och det är inte orealistiskt att nå dit under den här mandatperioden.