Hoppa till innehåll

Ny granskning: Begränsade möjligheter att förhindra felaktiga utbetalningar inom assistansen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har haft i uppdrag att utreda vilka rättsliga förutsättningar Försäkringskassan har för att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar av assistansersättningen. Totalt uppgick de felaktiga utbetalningarna under 2021 till drygt 424 miljoner kronor.

ISF:s granskning visar att Försäkringskassan använder de rättsliga medel som är tillgängliga för att avgöra huruvida en person har rätt till assistansersättning. Samtidigt konstaterar ISF att myndigheten har begränsade möjligheter att säkerställa korrekta utbetalningar.

– Det här är en viktig utredning som dels visar att det saknas bra kontrollmekanismer hos Försäkringskassan, dels att myndigheten inte har rätt befogenheter att utreda annan person än den som förmånen gäller. För oss är det mycket viktigt att verka för en så ren bransch som möjligt utan kriminella aktörer. Därför har Vårdföretagarna sektorns tuffaste medlemskrav och ett tätt samarbete med Försäkringskassan för att ta fram ett system som gör det betydligt svårare att fuska inom assistansen, säger Kerstin Leufvén ordförande i Bransch Personlig Assistans.

ISF konstaterar att sedan 2018 har Försäkringskassan begränsade möjligheter att ompröva rätten till assistansersättning. Det gör det svårare för myndigheten att upptäcka ärenden där ersättning har betalats ut felaktigt.

– Det är av yttersta vikt att Försäkringskassan åter får möjlighet att göra tätare kontroller för att minimera risken för felaktiga utbetalningar. Sättet som det sker på idag, där myndigheten kan skicka ett återkrav på flera miljoner kronor för assistansersättning som sträcker sig flera år tillbaka i tiden, är förödande för oss anordnare. Det är något som kan leda till konkurs, avslutar Kerstin Leufvén.

ISF ger i rapporten följande rekommendationer till regeringen:

  • att se över förutsättningarna att ge Försäkringskassan rättsliga möjligheter att utreda om redovisad assistans verkligen har utförts
  • att ge Försäkringskassan rättsliga möjligheter att hämta in information om annan person än den förmånen gäller, exempelvis assistenten
  • att utöka Försäkringskassans rättsliga möjligheter att ompröva beviljad assistansersättning.

ISF rekommenderar Försäkringskassan:

  • att fortsätta prioritera arbetet med att förhindra kolliderande utbetalningar samt verka för ett ökat samarbete mellan förmånshanteringen och kontrollverksamheten inom myndigheten.