Hoppa till innehåll
Undersköterska med äldre dam. Hemtjänst.

Nytt hemtjänstindex öppnar för kvalitets­utveckling

Att mäta är att veta. Igår lanserades ett nytt hemtjänstindex som ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Det är ett välkommet tillskott för att öka möjligheterna till kvalitetsutveckling och förbättrade resultat i hemtjänsten.

Trots att hemtjänstens kvalitet följs upp på flera olika sätt finns det inget samlat mått på hur kommunerna lyckas med sitt uppdrag. En kommun har svårt att se vad den lyckas bra med och vad som bör förbättras. Det går inte heller att jämföra olika kommuner för att se vilka som är framgångsrika, och vilka insatser som ger en bra hemtjänst. Hemtjänstindexet kommer att göra de jämförelserna möjliga, mellan kommuner och över tid.

Ett samlat mått för alla Sveriges kommuner

Bakom hemtjänstindex står initiativtagaren SPF Seniorerna, i samverkan med Seniorval.se, Svenskt Kvalitetsindex samt TeneliusHolm AB och EYB AB. Förutom dessa har äldreförvaltningarna i sju kommuner och fem av Vårdföretagarnas medlemsföretag som bedriver hemtjänst varit referensgrupp. Indexet utgör en sammanvägning av de mätningar som redan idag görs, och med den information som kommunerna ger om sitt kvalitetsarbete. Hemtjänstindex skapar ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet, för Sveriges alla 290 kommuner.

Kvalitet inom vård och omsorg bör vara synlig och jämförbar

Socialtjänstlagen är en ramlag som i huvudsak beskriver insatser utifrån olika värdeord som till exempel ”trygghet”, ”jämlikt” och ”aktivt deltagande” men har mindre krav på vetenskap. Det finns stora behov av mer kunskapsstyrning och en samskapande forskningsprocess. Till det är hemtjänstindex ett viktigt bidrag. Det ligger också i linje med Vårdföretagarnas ståndpunkt att kvalitet inom vård och omsorg ska vara synlig och jämförbar.

I samband med att hemtjänstindex lanserades presenterades också årets vinnare, Gnosjö kommun.

– Det är kul och mycket hedrande. Gnosjöandan genomsyrar även hemtjänsten, säger socialchefen Elisabeth Andersson.

Nya möjligheter för kvalitetsutveckling genom hemtjänstindex

Jämförelserna och möjligheten att identifiera framgångsfaktorer kommer förhoppningsvis att driva på kvalitetsutvecklingen och leda till att resultat efterfrågas samt ge möjligheter till feedback till medarbetarna om vilka värde som skapas.