Hoppa till innehåll

Det är snart val i Sverige. Hur märker ni på Vårdföretagarna av det?
I valrörelsen tenderar den politiska debatten tyvärr att fastna i ideologiska låsningar i ännu högre grad än mellan val. I skottgluggen står ofta privata vårdgivare. Då blir inte diskussionen om hur befintliga resurser ska räcka till och hur den åldrande befolkningens ökande behov av vård och omsorg ska tillgodoses framåt, som man borde prata om. Privata vårdgivare får inte heller chansen att visa vad de kan bidra med.

Ni har nyligen presenterat en ny undersökning om väljarna och deras syn på svensk sjukvård, vad handlar den om?
I de flesta undersökningar rankar svenska väljare att sjukvård är den viktigaste inrikespolitiska frågan. Så har det varit under många år men vi ville borra ännu djupare och ta reda på mer i detalj vilka specifika sjukvårdsfrågor som driver väljarna att välja parti. Det är i undersökningen entydigt att köer och väntetider är svensk sjukvårds största problem och kan avgöra hur väljarna väljer parti.

Vad mer specifikt svarar väljarna?
När Ipsos, som utfört undersökningen på vårt uppdrag, frågade väljarna om sjukvårdens problem angav 82 procent att långa väntetider till operation är det största problemet. På andra och tredje plats kommer långa väntetider på akuten och att remisser tar för lång tid. Svenska väljare är tydliga med att det största problemet inom svensk sjukvård handlar om tillgänglighet.

Ni menar att undersökningen visar att partier som kan erbjuda svar på hur man ska kunna komma tillrätta med köer i sjukvården kan vinna röster. Hur menar ni då?
Hela 80 procent av de tillfrågade svarade att långa väntetider till operationer var en avgörande fråga för partivalet. Vi menar att här finns en förhållandevis outnyttjad möjlighet för partierna att vinna stöd för sin politik. Om de nu har svar. Men vi har ett antal förslag som de direkt kan ta med sig in i valrörelsen.

Vad har ni mer sett i Ipos-undersökningen?
I det förhöjda tonläget som råder i den politiska debatten under ett valår brukar diskussionen om ”vinster i välfärden” dyka upp. Men frågan om vinst inte är en avgörande faktor för väljarna. Tvärtom hamnar vinstfrågan långt ner när väljarna rankar de problem de ser med sjukvården. Den är inte heller avgörande vid val av parti. Min förhoppning är att vi i valrörelsen därför kan slippa denna slentrianmässiga diskussion. De politiker som vill vinna val bör fokusera på att lösa tillgängligheten, inte ägna sig åt kritik mot privata vårdgivare.

Vilka förslag har Vårdföretagarna för att korta vårdköerna?
På vardforetagarna.se går det att läsa alla förslagen, inte bara de som rör sjukvård men bland annat måste den lagstadgade vårdgarantin fungera i praktiken och patienternas rättigheter stärkas. Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att ge fler patienter vård. Skriv nationella ramavtal med privata vårdgivare som alla regioner kan använda. Det skulle kunna vara ett sätt att snabbt öka vårdkapaciteten på vårdområden där väntetiderna är långa. Stärk patienternas rätt till vård i tid genom att regionernas vårdgarantikanslier tvingas att hitta en annan vårdgivare.