Hoppa till innehåll

De senaste siffrorna visar att cirka 650 000 patienter väntar på specialistvård i Sverige och över 200 000 av dessa har väntat längre än lagstadgad vårdgaranti. När Vårdföretagarna lät Ipsos fråga väljare om sjukvårdens problem svarar 82 procent, av de tillfrågade, att långa väntetider till operation är det största problemet.

I detta läge väljer regeringen att lägga fram en proposition på riksdagens bord om…sjukvårdsförsäkringen. Ett förslag som inte kommer att korta de långa vårdköerna, möjligen förlänga. Dessutom en fråga som berör mindre än en procent av kostnaden för den samlade sjukvården. Samtidigt ökar vårdköerna i den offentligt finansierade vården och det har alltså inget med sjukvårdsförsäkringen att göra.

Det saknas motiv till förslaget

Vägen fram till propositionen har varit krokig. Den statliga utredning som regeringen tillsatte 2020 om privata sjukvårdsförsäkringar kunde varken finna stöd för att försäkringspatienter tränger undan andra patienter från vård eller att regionerna upplever problem i sina avtalsrelationer med privata vårdgivare. Trots det gick utredningen fram med förslag om nya särskilda avtalsvillkor som regioner ska ställa när en vårdgivare de samarbetar med har flera uppdragsgivare. Vårdföretagarna anser att det helt saknas motiv till förslaget. För bara tre veckor sedan uttryckte Lagrådet på ett liknande sätt ”att det är svårt att närmare bedöma vilka syften förslaget egentligen har…” Lagrådet påpekade även att regionerna redan idag har en skyldighet att följa upp avtal med privata vårdgivare. Men regeringen återkommer i propositionen med liknande argument som tidigare och anser, till skillnad från Lagrådet, att syftet med förslaget är tydligt. Behandlingen av propositionen kommer inte att ske före valet.

Regeringen hann dessutom att tillsätta en snabbutredning (så kallad bokstavsutredning) om sjukvårdsförsäkringen när den första utredningen var klar. Förslaget som snabbutredningen ska ta ställning till är ännu mer långtgående och riskerar att öka vårdköerna ytterligare. Regeringen vill inte att en privat vårdgivare ska kunna ta emot patienter både från offentligfinansierad vård och via sjukvårdsförsäkringen. Den vårdgivare som tar emot försäkringspatienter ska heller inte kunna remittera vidare en patient även om man upptäcker exempelvis cancer. Förslagen från snabbutredningen kommer i mitten av juli.

Sjukvårdsförsäkringen används som ett ideologiskt slagträ inför valet

Det är tydligt att sjukvårdsförsäkringen används som ett ideologiskt slagträ inför valet. Patienterna är de riktiga förlorarna. Allt fokus och utredningsresurser borde istället läggas på en enda sak, att ge 650 000 patienter vård i tid. Då behövs det mer vård, inte mindre vård. Löftet från S-kongressen 2019 om att korta köerna borde vara en regerings högsta prioritet.