Hoppa till innehåll

Gemensam skrivelse till socialminister Lena Hallengren angående IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har funnits i 10 år nu. Inrättandet av IVO var ett viktigt steg för ökad kvalitet och effektiv tillsyn av verksamheter inom vård och omsorg. Men tyvärr har det blivit allt vanligare att våra medlemmar upplever problem med myndigheten.

Vårdföretagarna för en löpande dialog med IVO, men vi ser nu behov av att växla upp och bredda dialogen. Därför har vi krokat arm med andra branschorganisationer (Famna, Fremia, Sobona, Svenska Vård) i en gemensam skrivelse till socialminister Lena Hallengren och ledamöterna i socialutskottet. I skrivelsen lyfter vi ett flertal frågor såsom:

  • Behovet av en förbättrad dialog under tillsyn, men även inför införandet av nya arbetssätt i tillsynen.
  • Tillämpningen av Socialstyrelsens rekommendationer gällande ungas behov av skydds- och begränsningsåtgärder exempelvis avseende drogtester eller omhändertagande av mobiltelefoner under natten.
  • Behovet av en ökad transparens och tydlighet kring praxis i såväl tillsyn som tillståndsprövningar.
  • En översyn av viss praxis som innebär stora hinder för verksamheterna, såsom krav på verksamhetschefer och återkrav från Försäkringskassan som grund för att dra in tillstånd.
  • Behovet av att samtidigt beta av stora ärendebalanser och utveckla en effektiv process för att korta handläggningstider.
  • Ett skyndsamt slopande av avgiften för ändringar i tillstånd i enlighet med IVO:s egna rekommendationer.

Läs mer om våra förslag i skrivelsen här.