Hoppa till innehåll

”Privat omsorg för äldre har stora fördelar”

Advokat Anna Öberg hävdar i en debattartikel i DN att privata aktörer är olämpliga inom hemtjänsten. Som stöd för det anför hon sin egen erfarenhet. Det är möjligt att hon i sitt yrke stött på avarter, men det är märkligt att bortse från statistik och forskning som pekar på fördelar med privat driven äldreomsorg.

Företag och idéburna organisationer utgör cirka 20 procent av äldreomsorgen. Vårdföretagarna representerar en stor del. Våra medlemmar har kollektivavtal och verkar inte på en fri marknad som Anna Öberg skriver, utan på kommuners uppdrag med utförliga krav för hur tjänsterna ska utföras och även uppföljning.

Öberg förbiser också att privata utförare inom hemtjänst sedan 2019 behöver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Kommuner och privata aktörer anser att det bidragit till att motverka oseriösa aktörer.

Likaså missar hon fördelarna med att äldre nu kan välja vem som kliver innanför deras tröskel för att hjälpa dem. Syftet med valfrihet var att överföra makt från politik och tjänstemän till den äldre. Det finns ett kompakt stöd bland svenskar för detta där åtta av tio är för valfrihet i hemtjänsten.

Från forskning vet vi att äldre blir mer nöjda med sin hemtjänst när de får välja. Därtill bidrar valfrihet till att kommunala och privata verksamheter hela tiden behöver utvecklas för att bli valda av de äldre. När införandet av möjligheten att välja äldreomsorg följdes upp framkom det att nio av tio äldre använde denna rätt.

Nationella undersökningar visar att de flesta äldre är nöjda med personalens omhändertagande i såväl privat som offentlig omsorg. I Socialstyrelsens kvalitetsmätning Enhetsundersökningen har privata aktörer bättre resultat inom både hemtjänst och äldreboende.

En mångfald av utförare möjliggör också för medarbetare välja arbetsgivare. Den stora undersökningen Jobbhälsoindex visar att medarbetare i privat driven omsorg är mer nöjda, till exempel när det gäller ledarskap och möjligheter att påverka hur arbetsuppgifterna utförs.

På en punkt har Anna Öberg dock en poäng. Snålt tilltagna ersättningar försvårar för seriösa aktörer. Med kollektivavtal som ger medarbetarna högre lön blir det problematiskt när vissa kommuner låter plånboken styra ersättningen. Men vi ställer oss frågande till påståendet att ett stort antal utförare skulle ha mycket höga vinstmarginaler. Vilken källa har hon för detta påstående?

Det finns mer att göra för att komma åt oseriösa aktörer. Ivo behöver utveckla sin tillsyn och samverka med andra myndigheter och kommuner i högre grad, något som Ivo påtalat och politikerna nu måste prioritera. Det finns också goda exempel på uppföljning som fler kommuner kan ta efter.

Privat driven äldreomsorg och dess medarbetare är en viktig del av välfärdens vardag. Oavsett vem som driver äldreomsorg strävar alla efter samma sak: att säkerställa att äldre får en god och värdig tillvaro.

Rättstillämpningen bygger på att alla fakta i målet ska beaktas och att alla har rätt till en individuell prövning. Det bör även gälla aktörer i välfärden som varje dag gör sitt yttersta för att ta hand om äldre.

Anna Bergendal, näringspolitisk expert äldreomsorg, Vårdföretagarna