Hoppa till innehåll

Stärk assistansen

Idag går remisstiden ut för utredningen Stärkt assistans. Utredningen är symboliskt betydelsefull – efter många års nedmontering av rätten till assistans valde man inom ramen för januariavtalet att tillsätta en utredning som skulle stärka rätten till assistans. Utredningen är också till sitt innehåll betydelsefull – här presenteras flera viktiga förslag för att stärka den personliga assistansen.

Vårdföretagarna tillstyrker flera av utredningens förslag, men lämnar också vissa inspel och synpunkter.

Jag vill här kort lyfta tre exempel:

  • Vårdföretagarna tillstyrker utredningens förslag kring förändrade grundläggande behov. Samtidigt vill vi dock lyfta risken att, givet den utveckling som skett genom myndighetsbeslut och rättspraxis genom åren, även de nya skrivningarna riskerar att urholkas över tid.
  • Vårdföretagarna tillstyrker utredningens förslag om föräldraavdrag, men tycker att nivåer och åldersspann behöver justeras. ”Vid denna ålder klarar många barn att självständigt sköta exempelvis sin personliga hygien, att äta och att klä av och på sig” – skriver utredningen, men syftar då på åldern 12 år. Vårdföretagarna menar att detta snarare är en beskrivning av ett barn i sex- eller sjuårsåldern.
  • Vårdföretagarna tillstyrker utredningens förslag om en ventil, men vi är oroliga för att den inte får önskad effekt, och påtalar därför behovet av kontinuerlig utvärdering.

Rent generellt vill vi också påpeka att även om utredningens förslag innebär viktiga steg i rätt riktning så måste man, för önskad effekt, komma till rätta med myndigheternas minutjakt vid bedömningar av assistansbehov.