Stärkt rätt till personlig assistans 2021:37

Diarienr: S2021/04587

Vårdföretagarnas remissvar

Remissinstanser

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

1 oktober 2021


Länk till remiss

Stärkt rätt till personlig assistans