Hoppa till innehåll
Happy multiethnic loving family. Smiling little girl with disability in wheelchair

Fem saker du inte visste om personlig assistans

Den personliga assistansen är mycket omskriven, men vad vet du egentligen om den? Här kommer fem fakta som många inte känner till.

1.  Två av tre personliga assistenter arbetar för ett privat assistansföretag

I Sverige finns nästan 100 000 yrkesverksamma personliga assistenter, varav 80 000 av dem arbetar mer än fyra timmar per vecka. Yrket är det elfte vanligaste i Sverige och sju av tio personliga assistenter är kvinnor. Drygt var femte är anhörig till assistansanvändaren.

Två tredjedelar av de personliga assistenterna arbetar för privata assistans­företag, en fjärdedel hos kommunerna och övriga hos kooperativ samt assistansanvändare som anställer sina egna assistenter (SOU 2021:1).

2. Knappt 20% av alla som har personlig assistans har valt assistans i kommunal regi

Drygt 76 procent av alla som har personlig assistans med beslut från Försäkringskassan har valt en privat utförare. Ytterligare cirka tre procent är egna arbetsgivare för sina assistenter och knappt 20 procent har valt assistans i kommunal regi (Försäkringskassan 2020).

3. Personlig assistans finansieras genom en schablonersättning per timme – assistansersättningen

Assistansersättningen kan antingen betalas ut av Försäkringskassan eller av assistansanvändarens hemkommun. Vem som betalar avgörs av om assistansanvändaren har rätt till mer eller mindre än 20 timmars assistans per vecka för så kallade grundläggande behov. I dagsläget har ungefär tre fjärdedelar av assistansanvändarna ersättning från Försäkringskassan. Nivån på den ersättningen beslutas av Sveriges riksdag (Vårdföretagarna).

4. Drygt 80% av de assistansberättigade känner stark tilltro och visar en hög nöjdhet med sin assistansanordnare

De få publicerade brukar­undersökningar som finns på området visar att personer med funktionsnedsättning över lag är mycket nöjda med sin assistans. Det gäller såväl på kommunnivå som på en övergripande nationell nivå. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella kvalitetsmätning visar att drygt 80 procent av de assistansberättigade känner stark tilltro och visar en hög nöjdhet med sin assistansanordnare (SKR 2018).

5. Medlemsföretag inom personlig assistans har möjlighet att kvalitetsdeklarera enligt Vårdföretagarnas standard

Vårdföretagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare inom personlig assistans. Som ett led i att offentliggöra det kvalitetsarbete som bedrivs hos Vårdföretagarnas medlemsföretag inom personlig assistans, har företagen möjlighet att kvalitetsdeklarera enligt Vårdföretagarnas standard.

Mer fakta om vården och omsorgen i Sverige finner du i Privat Vårdfakta 2021.

Källor: 

Försäkringskassan, december 2020.

Sveriges Kommuner och Landsting (2018). Ekonomi­rapporten maj 2018.

Vård­företagarnas beräkningar med statistik från Regeringen och Almegas Lönestatstik.

SOU 2020:1 (2020). Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor.