Privat
Vårdfakta 2022

Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgs­branschen

Ladda ner PDF

Valår!

Valår kantas av både politiska debatter och diskussioner runt köksborden, i valstugor och på sociala medier. För att bidra till sakliga diskussioner presenteras här valårets första version av Privat vårdfakta. Oavsett om du är politiker eller allmänpolitiskt intresserad är Privat vårdfakta en självklar källa till fakta och statistik om privat vård och omsorg. Jag hoppas att du får nytta av den.

Här hittar du vad vi anser behöver göras för att utveckla svensk vård och omsorg framåt. I det arbetet både kan och vill vård- och omsorgs­företagen bidra.

Har du frågor som rör innehållet i Privat Vårdfakta, saknar någon statistik eller vill diskutera hur svensk vård och omsorg kan utvecklas? Varmt välkommen att höra av dig!

Efter sommaren presenteras valårets andra version av Privat vårdfakta. Allt för att bidra till diskussioner med fakta som grund.

Sabina Joyau
Näringspolitisk chef
Vård­företagarna

”Oavsett om du är politiker eller allmänpolitiskt intresserad är Privat vårdfakta en självklar källa till fakta och statistik om privat vård och omsorg”