Hoppa till innehåll

Utbildning, kvalitet och valfrihet inom omsorgen är viktiga frågor för Ambeas VD

Som VD och koncernchef på det skandinaviska omsorgsbolaget Ambea, vill Mark Jensen ta med sig erfarenheter och goda exempel från grannländerna till Vårdföretagarnas styrelse.

– Det är viktigt att vara med och påverka där man kan och att tacka ja till styrelseposten kändes självklart för mig.

Sedan 8 mars 2021 är Mark Jensen VD och koncernchef på Ambea – ett skandinaviskt omsorgsbolag med cirka 26 000 medarbetare och drygt 900 enheter i Sverige, Norge och Danmark. Innan Mark tillträdde sin roll på Ambea var han VD och nordisk chef på MTR Nordic.

– Jag hoppas kunna bidra med den kunskap som finns inom Ambea och ta med goda exempel och idéer från grannländerna till Vårdföretagarnas styrelse. Jag ser fram emot att arbeta med kompetensförsörjning, kvalitet inom omsorgsutbildningarna och ökad valfrihet inom omsorgen. Vad gäller särskilt boende för äldre har bara 22 av landets 290 kommuner infört lagen om valfrihet (LOV) och när livets sista bostad ska väljas får flertalet inte längre välja själv.

 – Det är dags att lägga den politiska ideologin åt sidan och sätta människan först oavsett om det gäller privat eller offentligt.

Vi måste satsa mer på att kroka arm med facken, hitta en samsyn och att driva frågor gemensamt, säger Mark när han talar om kompetensförsörjningen. Han poängterar att det är en fråga som är viktig för hela branschen. Det är även viktigt att lyfta kvaliteten i omsorgsutbildningarna, fortsätter han.

– Jag skulle vilja se att facken och vårdföretagare hittar gemensamma budskap, säger Mark och lyfter överenskommelsen mellan Vårdföretagarna och Kommunal som ett gott exempel i rätt riktning. Han fortsätter:

Med det tuffa och påfrestande pandemiåret vi har bakom oss ska vi ta tillvara och använda nyfunna kunskaper till framtiden. Vi behöver analysera och dra lärdomar av pandemin så att vi är förberedda om en ny kris uppstår.

För att säkerställa en bra beredskap och samtidigt kunna ge en kvalitativ och säker omsorg under en kris behöver vi kontinuerligt genomföra kris- och beredskapsövningar i verksamheterna, fortsätter Mark.

Till sist vill han lyfta alla medarbetare i omsorgen som har ställt upp och arbetat under pandemin med de förutsättningar som varit.

– Det har varit en svår tid för alla inom omsorgen och jag vill hylla alla omsorgens medarbetare som har kämpat i en situation som samhället inte var beredd på.