Hoppa till innehåll

Patienttoppen 2021

Vård­företagarna publicerar för tionde året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården.

    Kapitel

Enkäten genomförs årligen och följer upp hur nöjda landets patienter är med primärvården. Årets enkät omfattar 699 vårdcentraler i sju regioner vilket motsvarar nästan 60 procent av landets vårdcentraler. Resultaten visar likt tidigare år att en majoritet av de vårdcentraler som uppskattas mest är privat drivna.

Enkäten genomfördes i september 2020 under pandemins speciella omständigheter. Det kan därför vara svårt att jämföra årets resultat med tidigare års enkäter. Det finns ändå ett värde av att i år följa och redovisa den patientupplevda kvaliteten i primärvården.