Hoppa till innehåll
Vårdföretagarna får ibland frågor om sjukvårdsförsäkringar och den försäkringsfinansierade sjukvårdens del av hälso- och sjukvården. Vi har länge sett behov av sammanställningar av den data som finns i officiella källor, men inte hittat någon riktigt tydlig sådan. Vi har nu därför själva gjort en sammanställning, baserad på statistik från SCB och SKR.

I den länkade presentationen nedan presenterar vi data om den regionfinansierade och den försäkringsfinansierade privat drivna sjukvården och dess respektive storlek i relation till hälso- och sjukvården i sin helhet.

Vi inleder med att visa helheten avseende vilka som finansierar, respektive utför, hälso- och sjukvård, baserat på SCB:s statistik. Därefter fördjupar vi detaljnivån genom att presentera data avseende den regionfinansierade sjukvården, i offentlig och privat regi, baserade på SKR:s statistik. Vi avslutar med att illustrera hur den försäkringsfinansierade vården adderar till den regionfinansierade, uppdelat på regiform.

Några data ur sammanställningen:

  • De totala kostnaderna för hälso- och sjukvård 2018 var, enligt SCB, 526 miljarder kr. 
  • Regioner står för mer än hälften av finansieringen av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna. Kommunerna svarar för ungefär en fjärdedel.
  • Sjukvårdsförsäkringarna finansierar ungefär 0,6 procent av den totala hälso- och sjukvården. Om utgifterna för läkemedel och kommunal hälso- och sjukvård inom omsorgen undantas uppgår sjukvårdsförsäkringens andel till cirka 1 procent.
  • Den privat drivna primärvården svarar, i kronor räknat, för drygt 40 procent av den regionfinansierade primärvården och den privata specialiserade vården för ungefär 8 procent av den regionfinansierade specialistvården.
  • Sjukvårdsförsäkringar tillför sjukvården 3,4 miljarder årligen och berör främst privata vårdgivare i den planerade specialistvården. De innebär att specialistvården i Sverige, totalt sett, ökar med ungefär 2 procent.
  • 80 procent av den privat drivna specialistvården sker på uppdrag av regionerna. 20 procent av den privat drivna specialistvården är försäkringsfinansierad.

Varken SCB eller SKR redovisar helt privat finansierad vård, där patienten betalar vården i sin helhet ur egen ficka. Denna finansieringsform har därför inte kunnat tas med i sammanställningen. Vår bedömning är dock att den sannolikt inte skulle förändra den övergripande bilden nämnvärt, då det handlar om betydligt mindre bidrag till sjukvårdens finansiering. Den absoluta merparten av den finansieringen rör sådan sjukvård som varken regionerna eller försäkringsbolagen betalar för, som t ex estetisk kirurgi, närsynthetsoperationer och hälsoundersökningar.

Ta del av Vårdföretagarnas sammanställning av data om den regionfinansierade och försäkringsfinansierade sjukvården