Rapport från Vård­företagarna

Patienttoppen 2021

Vård­företagarna publicerar för tionde året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården. Mätningen gjordes mitt under en pandemi, som påverkar både patienter och vårdcentralerna samt deras medarbetare. Många vårdcentraler har ställt om sitt arbete och också samverkat med sina vårdgrannar för att möta patienternas behov under speciella omständigheter. Vi manar därför till försiktighet i tolkningen och i synnerhet vid jämförelser mot tidigare år och mellan regioner, där smittspridning kan ha påverkat olika under mätperioden. Samtidigt finns det ett värde i att öppet redovisa resultaten även i år. Den patientupplevda kvaliteten är viktig att följa.

Patientenkäten genomfördes i september 2020 och omfattar vårdcentraler i sju regioner. De motsvarar nästan 60 procent av landets vårdcentraler.

Saknas din region finner du den senaste samm­anställningen över samtliga regioner här.

Vi jämför, liksom tidigare år, patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.

Resultaten presenteras nedan, uppdelat efter region. Vi har också sammanställt en lista över de 100 populäraste vårdcentralerna från de 7 regioner som omfattas av den här mätningen.

 

Resultaten i korthet: 

  • 75 av de 100  vårdcentraler i undersökningen som har mest nöjda patienter är privat drivna.
  • I  5 av 7  regioner är det privat drivna vårdcentraler som uppskattas mest.
  • Även i den region som har lägst andel privat drivna vårdcentraler toppar de privata.
  • De privat drivna vårdcentralerna har i snitt  något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar  än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
  • Kontinuitet och koordinering  är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.

Om Patienttoppen

Patienttoppen är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården, där Vård­företagarna  jämför patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.  I denna undersökning, som genomfördes under  2020,  deltog 699 vårdcentraler i sju regioner.  Av dessa är 354 privat drivna.

Läs mer om den nationella patientenkäten på SKR.se.

Vård­företagarnas arbete

Har du frågor om undersökningen eller Vård­företagarnas arbete i sjukvårdsfrågor? Vänligen kontakta Karin Liljeblad, näringspolitisk expert.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör hälso- och sjukvården i Sverige.