Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert

Hur ska patienternas behov efter pandemin mötas?

Det krävs nu långsiktiga insatser för att hantera pandemins konsekvenser i sjukvården. Det konstaterar SKR i sin nya rapport. Stora delar av den planerade specialistvården har kunnat genomföras, men många patienter väntar på vård. Privata vårdgivare kan och vill bidra mer för att korta väntetiderna för patienterna. Det var mitt budskap när jag idag gästade SvD:s ledarpodd.

SKR:s hälso- och sjukvårdsrapport, som presenterades idag, visar hur sjukvården, i både offentlig och privat regi, har ställt om och därmed mött både covidrelaterade behov och andra vårdbehov som inte har kunnat vänta. Det förtjänar att understrykas vilka imponerande insatser som sjukvårdens medarbetare har gjort under den här långa och svåra perioden. Som SKR pekar på har en stor del av den planerade specialistvården ändå kunnat genomföras, pandemin till trots. Men det går inte att blunda för att det gjordes mer än 115 000 färre operationer och behandlingar under 2020 jämfört med året innan. Det gör att ett stort antal patienter väntar på vård efter pandemin och många av dem har väntat längre än vad vårdgarantin stipulerar.

Sjukvården under pandemin och utmaningen att möta de uppdämda vårdbehoven var också temat i dagens avsnitt av SvD:s ledarpodd, där jag deltog i ett samtal med Emma Spak, sektionschef SKR och Emelie Orring, regionråd (M) i Region Uppsala. Jag pekade i samtalet på att det finns viktiga lärdomar att dra av de samarbeten som utvecklats under pandemin, t ex i Region Uppsala, mellan akutsjukhus och privat drivna kliniker i specialistvården avseende vård som inte kan vänta. Varför inte fortsätta sådana samarbeten också i sjukvårdens vardag?

Vi vet att många patienter nu väntar på vård i specialistvården. Privata vårdgivare är viktiga partners för att minska köerna. Genom att lägga uppdrag hos privata vårdgivare får regionerna också mer vård för pengarna. Det visar den jämförelsestudie som Vårdföretagarna har gjort avseende höftprotes- och gråstarrsoperationer i tre regioner.

Vårdföretagarnas medlemsföretag i primärvården och specialistvården spelar varje dag en avgörande roll för att möta patienternas behov. Genom dialog och samverkan med den privat drivna sjukvården kan hela sjukvårdssystemet användas optimalt. Lyssna gärna på diskussionen om den uppskjutna vården i SvD:s ledarpodd.