Hoppa till innehåll
Anna Bergendal

Flera nyheter när Erik Slottner gästade Vård­företagarnas webbinarium

Häromdagen hade Vårdföretagarna ett webbinarium som gästades av Stockholms stads äldre- och trygghetsborgarråd, Erik Slottner. Temat var hur äldreomsorgen bör utvecklas under kommande år. Han tog avstamp i de satsningar som planeras i Stockholm stad för 2021 och som utgår från sex fokusområden: att motverka ensamhet, fler äldreboenden, öka personalens kompetens, en förbättrad arbetsmiljö, välfärdsteknik samt valfrihet.

Erik Slottner berättade bland annat om att en yrkeskarriärtrappa ska införas inom den kommunala hemtjänsten, där servicebiträden, som kan avlasta och stötta övrig personal med enklare uppgifter, blir det första steget. På boendesidan talade äldreborgarrådet om att seniorbostäder blir en viktig boendeform framöver, men också om att staden satsar 40 miljoner på en mer generös biståndsbedömning för den som är över 85 år och vill ha plats på äldreboenden. När det gällde välfärdsteknik planeras bland annat en utökad digital nattillsyn och fler digitala matinköp. Valfriheten inom äldreomsorgen ska värnas på befintliga områden, men kommer också att införas inom korttidsboenden. En nyhet var också att en kvalitetspeng planeras inom hemtjänsten till år 2022, där aktörer som uppnår kraven på ett antal områden belönas med en viss bonus.

Erik Slottner representerar Kristdemokraterna i en referensgrupp till regeringens utredning om en ny äldreomsorgslag som syftar till ökade statliga regleringar och en stärkt medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. På frågan om vad Kristdemokraterna kommer att driva inom ramen för arbetet framhöll han en ökad medicinsk kompetens inom äldrevården som viktigast – bland annat vill han att läkare ska få anställas i kommunen.

Äldreborgarrådet fick också ett antal frågor från publiken som rörde mer dagsaktuella frågor. Bland annat om staden planerade för ytterligare ersättningar relaterade till pandemin. Där pekade han på juridiska hinder pga förbudet för kommuner att stödja enskilda. I samband med vårbudgeten meddelade regeringen att inga riktade medel avsatts för merkostnader på grund av covid-19 till äldreomsorgen, till skillnad från sjukvården och personlig assistans. Vårdföretagarna har fått besked om att merkostnaderna bör täckas av de förstärkta satsningarna på kommunen och äldreomsorgen i övrigt. Privata utförare i äldreomsorgen, som haft ansenliga merkostnader på grund av covid-19, måste därmed lita på kommunernas goda vilja. Den viljan lämnar dessvärre en del att önska utifrån de samtal vi har med våra medlemmar, vilket vi tidigare rapporterat om. Vårdföretagarna fortsätter att arbeta med frågan och uppmanar samtidigt våra medlemsföretag att – med hänvisning till regeringens löfte om kompensation – ligga på och ställa frågor till lokala politiker.