Hoppa till innehåll
Paneldebatt ITOT

Digital transformation i spåren av pandemin

Vilken inverkan har pandemin haft på digitaliseringen i vården och omsorgen samt näringslivet i stort? Vårdföretagarnas Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare, deltog i torsdags under IT&Telekomföretagens seminarium Digital transformation i spåren av pandemin.  

Rikard, varför deltog du i panelen under seminariet? 

 För Vårdföretagarna är det viktigt att uppmuntra digitalisering och välfärdsteknologi för att utveckla vården och omsorgen. Nytänkande och tekniska innovationer kan göra stor skillnad för kvalitet och effektivt resursutnyttjande. Många privata aktörer använder redan nu innovationer för en mer resurseffektiv och högkvalitativ verksamhet, det är viktigt att synliggöra i alla relevanta sammanhang. 

Hur har pandemin påverkat digitaliseringstakten? 

 Många av våra medlemsföretag har länge legat i framkant och drivit på utvecklingen vad gäller digitalisering och välfärdsteknik. Ett exempel är digifysisk vård där flera företag, både mindre och större, sedan lång tid tillbaka utvecklat och förfinat användandet i sina verksamheter. Pandemin satte ju digitaliseringen av vården i någon form av blixtbelysning, inte minst när Folkhälsomyndigheten rekommenderade att man i möjligaste mån skulle undvika fysiska besök och istället ta kontakt via distans och det har självklart påskyndat användandet av distansvård.  

Vad krävs för att utvecklingen ska fortsätta? 

– Det finns ett stort engagemang från branschen där vi för fram förslag på hållbara lösningar som behövs när behoven av vård och omsorg ökar. Men det är lite frustrerande att politiken inte riktigt har förmåga att prioritera denna fråga. Alla som lyssnade på partiledardebatten i söndags, där vårdens utmaningar diskuterades, kunde konstatera att ingen av partiledarna tangerade digitalisering och välfärdsteknik. Jag ser ändå positivt på framtiden eftersom det i näringslivet finns en enorm förändringsvilja och kunskap i de här frågorna. Som Sveriges ledande organisation för vård- och omsorgsgivare vill vi självklart vara med och driva den utvecklingen tillsammans med våra medlemsföretag och andra aktörer.