Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert

Det är i dialog som vi kan förändra

Från den privat drivna sjukvårdens håll ser vi möjligheter att bidra mer för att fler patienter ska få vård och korta den tid som patienten väntar. När intresse finns hos SKR och i regionerna till dialog kan vi tillsammans åstadkomma förändringar. Förutsatt att internetuppkopplingen inte strular.

Att som näringspolitisk expert arbeta digitalt hemifrån under pandemin funkar för det mesta fint. Tråkigare förstås utan verkliga möten med kollegor, medlemsföretag och beslutsfattare, men nog funkar det. Utom när det inte gör det. Idag började min internetuppkoppling krångla just när jag skulle delta som gäst på ett möte med SKR och representanter från ett stort antal regioner. Visst är det typiskt? Tur att jag hade representanter från våra medlemsföretag med i mötet, som kunde täcka upp tills jag lyckades koppla in mig.

De privata vårdgivarna är viktiga partners till regionerna och vill bidra till att regionerna använder sjukvårdens hela kapacitet så optimalt som möjligt. Det var därför så värdefullt att vi idag fick tillfälle att träffa handläggare och strateger från ett femtontal regioner och SKR för att tillsammans prata om hur hänvisningen av patienter till andra vårdgivare fungerar och kan utvecklas vidare.

För det är i dialog med varandra som vi kan få till förändring. Den privat drivna sjukvården har ett gemensamt intresse med regionerna och SKR att minska – och helst ta bort – hinder som gör att patienter väntar onödigt länge på vård. Låt oss fortsätta på den vägen.