Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Undersköterskeyrket regleras från 2023

Regeringen har nu lagt fram en proposition om hur undersköterskeyrket ska regleras. När förslaget träder i kraft den 1 juli 2023 kommer enbart den som har ett bevis från Socialstyrelsen att ha rätt att kalla sig undersköterska. Grunden för att få titeln blir det nya vård- och omsorgsprogrammet som gäller från 1 juli i år. Även vissa utbildningar som ger motsvarande kompetens, exempelvis från folkhögskolan kommer att godtas.

Bakgrunden är att vård- och omsorgsutbildningens kvalitet varierat kraftigt, vilket också avspeglat sig i undersköterskornas kompetens. Att reglera yrket är ett sätt att höja kvalitén på vård och omsorg.

Ur ett arbetsgivarperspektiv är det naturligtvis välkommet med tydligare kompetenskrav. Trots att undersköterska är en av de vanligaste yrkesgrupperna så saknas en nationellt och enhetligt reglerad utbildning. Det gör det svårt för arbetsgivaren att säkerställa viss kompetens hos personalen.

Det ursprungliga förslaget innebar att betydligt färre fick kalla sig undersköterskor vid ikraftträdandet och innefattade en omfattade valideringsprocess, något Vårdföretagarna ifrågasatte. För privata utförare skulle det inte minst ha varit en utmaning att uppfylla villkor om en viss andel undersköterskor hos personalen, något som är ett vanligt förekommande i avtalen med huvudmännen.

Det slutliga förslaget har betydligt mer generösa övergångsbestämmelser, vilket ger mer tid till verksamheterna i äldreomsorgen ställa om. Den som är undersköterska och har en tillsvidareanställning när reglerna träder ikraft får fortsätta att använda titeln utan bevis under tio år, alltså till 1 juli 2033. Efter tioårsperioden måste dock även de ha ansökt och beviljats yrkesbevis. Även andra med en äldre utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller komvux som gör en ansökan under denna period ska beviljas yrkesbevis.