Hoppa till innehåll
Anna Bergendal

Smartare bemanning behövs för att klara kompetens­försörjningen

Igår presenterade SCB långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan på arbetskraft inom olika yrken. På vård- och omsorgsområdet väntas fortsatt en stor brist under kommande år. En växande befolkning och en ökad andel äldre bidrar till en kraftig ökning av efterfrågan på personal. Samtidigt minskar tillgången. Det ska ses mot bakgrund av krav på ökad bemanning inom äldreomsorgen i kölvattnet av coronapandemin. Frågan är hur detta ska gå ihop?

Det finns inget enkelt alexanderhugg. Snarare behövs en mångfald av åtgärder. Bland Vårdföretagarnas medlemmar finns det aktörer som arbetar med personal som avlastar undersköterskorna inom äldreomsorgen, så kallade serviceassistenter. Serviceassistenterna sköter enklare uppgifter som städning och matlagning och rycker ut när ett ärende ska göras, som att handla på apoteket. Erfarenheterna är bland annat att undersköterskorna fått mer tid för omvårdnaden och en djupare kontakt med de äldre och med anhöriga. Därtill har det visat sig vara en väg in i yrket då en del valt att vidareutbilda sig.

Mantrat ”fler händer i äldreomsorgen” bör ersättas med ”rätt händer”. Att låta omsorgens proffs i större utsträckning få ägna sig mer åt det de är utbildade för kan vara ett sätt att klara kompetensförsörjningsproblemen under kommande år.