Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna har låtit analysföretaget Sirona göra en genomlysning av smittspridningen på landets äldreboenden. Resultaten visar på ett mycket tydligt samband mellan smittspridning i det omgivande samhället och på äldreboendena.

Nedan följer en kortare sammanfattning av texten som kan läsas i sin helhet på DN Debatt.

För att äldreomsorgen ska stå bättre rustad för framtida pandemier har Vårdföretagarna låtit ett oberoende analysföretag göra en genomlysning av smittspridningen på landets äldreboenden. Resultaten visar ett mycket tydligt samband mellan smittspridning i det omgivande samhället och på äldreboendena, medan samband saknas för flera faktorer som i debatten lyfts som orsaker till att smittan drabbat äldreomsorgen – till exempel basala hygienrutiner och anställningsformer.

Analysen stärker vad flera experter redan pekat på: att samhällsspridningen tycks vara den viktigaste förklaringen till att så många på äldreboenden drabbades av covid-19. Äldreomsorgen är en del av samhället – och det är svårt att förhindra att smittan tar sig in om den är etablerad i det kringliggande samhället. Det är med andra ord en riskfylld strategi att tillåta samhällsspridning om målsättningen är att skydda de sköraste äldre.

Smittspridningen till och inom äldreboenden är en komplex fråga som kräver fortsatta studier om vilka faktorer som bidrar till smittspridning i samhället och inom äldreomsorgen. Vår analys är ett bidrag till det kunskapsbyggandet.

Diskussionen framåt bör i högre utsträckning baseras på fakta och data och mindre på spekulation och gissningar.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt

Ta del av Vårdföretagarnas analys av smittspridningen

Ta del av Vårdföretagarnas rapport ”Äldreomsorgen – den svaga länken i Sveriges coronastrategi?”