Hoppa till innehåll
Den statliga schablonersättningen för personlig assistans höjs med 3,5 procent i budgeten för 2021. Det meddelades igår söndag. Beskedet är välkommet. Under flera år har den procentuella uppräkningen av schablonersättningen understigit kollektivavtalade löneökningar och allmänna kostnadsökningar i samhället. Det innebär att den andel av schablonen som går till annat än personliga assistenters löner – arbetsledning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsmiljöarbete exempelvis – har minskat under flera års tid. Vårdföretagarna har under flera år drivit på för en höjning av schablonen, eftersom vi menar att långsiktigt hållbara ekonomiska villkor är en nödvändig förutsättning för kvalitet och goda arbetsvillkor inom assistansen.

Beskedet om höjningen lämnades i media av Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni. Det är ingen slump. Personlig assistans är en fråga av såväl historisk som samtida betydelse för Liberalerna. Nu omsätts partiets mångåriga engagemang i konkret politik – utmärkt!

Schablonuppräkningen är det ena benet i en länge efterfrågad renovering av LSS. Den nedmontering som skett under flera år måste vändas. I Västerbottens-Kuriren skriver Liberalernas talesperson i funktionshinderfrågor Bengt Eliasson tillsammans med den lokale företrädaren Peder Westerberg om hur rättspraxis utvecklats åt fel håll och att minutjakten måste avskaffas. Genom Januariavtalet har partiet nu möjlighet att – exempelvis i hanteringen av LSS-utredningen som är på remiss nu under hösten – få en sådan helrenovering till stånd.

Vårdföretagarnas pressmeddelande om höjningen av schablonersättningen.