Hoppa till innehåll

Sjukskrivningar, hög arbetsbelastning och små möjligheter att påverka sin arbetssituation. För Lotta Wiström blev det en dag för mycket. På väg till jobbet som barnmorska på en stor mödravårdscentral i Uppsala vände hon i rondellen. I år firar Sinnligt i Knivsta 15 år, varav tio som LOV-mottagning.

Att starta egen verksamheten fanns egentligen inte på Lotta Wiströms karta dagen då hon bestämde sig för att sluta på landstingets mödravårdscentral. Men så småningom väcktes tanken.

– Jag hade frilansat i några år när en kollega hos en privat vårdgivare frågade mig om jag inte skulle starta eget. ”Det går ju inte”, tänkte jag först, för det fanns knappt på den tiden. Men när en bra lokal i Knivsta blev ledig bestämde jag mig ändå för att hyra den, säger Lotta Wiström, barnmorska, verksamhetschef och grundare av Sinnligt som vid starten 2004 drevs helt privat, utan avtal med landstinget.

Hela familjen hjälpte till
Efter några år öppnades nya dörrar. LOV, lagen om valfrihetssystem, var på väg att införas och med hjälp av Almi kunde Lotta reda ut hur systemet fungerade. Sinnligt blev första mottagning att lämna in en ansökan och fick klartecken att köra igång hösten 2009.

– Vi lyckades fylla på med patienter och kunder ganska snabbt. Jag var runt på mässor, nätverkade och slöt samarbeten med andra vårdgivare för att alla skulle veta att vi fanns. På helgerna hjälpte hela familjen till med att åka runt i Knivsta och lämna lappar i brevlådor. Det här var precis innan sociala medier slog igenom på allvar.

När Lotta beskriver idén bakom Sinnligt låter det som motsatsen till upplevelsen i rondellen. Det är tydligt att möjligheten att påverka betyder mycket. Inte bara för egen del, utan även för de anställda och kvinnorna som väljer mottagningen.

– Jag vill ge kvinnorna, som det mest handlar om, ett möte anpassat efter individens behov i en trygg miljö. När jag och mina barnmorskor får lita på vår yrkeskunskap, då blir det bra. Det ska vara högt i tak, korta beslutsvägar och utrymme för egna initiativ och idéer.

Motgångarna gav ny kraft
Gensvaret från familjerna i Knivsta visade att Sinnligt valt rätt väg. Men när Lotta utökade med verksamhet även i Uppsala kom en stor motgång som höll på att slå omkull hela företaget. Sinnligt delade i början lokaler med en annan vårdgivare, men när de flyttade ut fick Lotta se sig om efter något mindre.

– Lokalen bredvid blev ledig, så vi flyttade dit och meddelade landstinget. ”När ska vi beställa grävningen”, frågade de. De ville att vi skulle ta en stor kostnad för att dra en IT-kabel, trots att det fanns en fullt fungerande lösning. Vi försökte nå fram, men det gick inte. Till slut var vi tvungna att dra oss ur helt, säger Lotta Wiström och fortsätter:

– Då var jag på väg att ge upp. Det var oerhört tufft ekonomiskt och det kändes som att de inte ville ha oss där över huvud taget. Men den känslan gav mig ny kraft och jag arbetade stenhårt för mottagningen i Knivsta.

Som vårdföretagare har Lotta fått uppleva hur det är att vara ifrågasatt. År efter år av vinstdebatt, Reepalu-utredning och politiska utspel har tagit mycket energi, men inte nu längre.

– Jag har slutat att ta åt mig. Vi får hela tiden positiv respons från familjerna, medarbetarna och våra samarbetspartners. Det är det som betyder något, säger Lotta Wiström som istället vill rikta uppmärksamheten mot en annan het politisk fråga:

– Kvinnohälsovård prioriteras inte tillräckligt högt. Det är för låga ersättningsnivåer för barnmorskor, vilket innebär att vi fortfarande ägnar oss åt mycket ideellt arbete. Vi ersätts inte fullt ut för vårt uppdrag.

Ljus framtid
Genom åren har Lotta Wiström fått ge upp ekonomisk trygghet och sammanhängande semestrar med familjen. Samtidigt ångrar hon inte vändningen i rondellen. Hon berättar att Sinnligt arbetar med att etablera nya samarbetsformer, men att det än så länge är hemligt hur dessa kommer att se ut.

– Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner, så att det behövs mödravård är det ingen tvekan om. Framtiden ser ljus ut för oss, avslutar Lotta Wiström.