Hoppa till innehåll

I regeringens höstbudget, som presenterades i mitten av september, anslogs som väntat en uppräkning av den statliga assistansersättningen på 1,5 procent. Det täcker tyvärr inte ens de kollektivavtalade löneökningarna, än mindre redan slimmade kostnader för kompetensutveckling och arbetsledning. Samtidigt visar flera partier ökad probleminsikt.

Tidigare i veckan presenterade Kristdemokraterna sin budgetmotion, och anslog 2,2 procents uppräkning av schablonen.

I Sverigedemokraternas budgetmotion noteras att regeringens uppräkning på 1,5 procent inte går i takt med löneutvecklingen och man anslår därför ytterligare 1,3 miljarder för att ta höjd för den verkliga löneutvecklingen. Ett välkommet besked från Sverigedemokraterna.

Även Vänsterpartiet presenterade idag sin budgetmotion, och tar i den upp vikten av att återställa assistansen. De tar dock inte upp frågan om schablonersättningen, som är en förutsättning för en långsiktigt hållbar finansiering av kvalitet och goda arbetsvillkor inom den personliga assistansen.

Moderaterna, som presenterade sin budgetmotion tidigare idag, nämner tyvärr inte personlig assistans eller LSS.

Nu krävs ett fokuserat arbete för långsiktigt hållbara villkor och god kvalitet, så att regeringen och dess samarbetspartier prioriterar assistansersättningen i nästa års budget. Givet det redan nu pressade ekonomiska läget för assistansanordnare är det av yttersta vikt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna prioriterar en långsiktigt hållbar finansiering av personlig assistans.